Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El municipi en xifres

Oluges, les

Codi
251522
Comarca
Segarra
Població
169
Superfície
18,95
Densitat
8,9
Altitud
528

Superfície (km²)

Municipi
18,95
Comarca
722,72
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
8,9
Comarca
32,4
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
92
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
77
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
169
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
16
Comarca
3.644
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
92
Comarca
15.632
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
44
Comarca
3.249
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
17
Comarca
887
Catalunya
250.143

Població

Municipi
169
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
11
Comarca
1.886
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
50
Comarca
8.487
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
26
Comarca
1.557
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
340
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
92
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
5
Comarca
1.758
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
42
Comarca
7.145
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
18
Comarca
1.692
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
12
Comarca
547
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
77
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
156
Comarca
15.383
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
5
Comarca
1.638
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
8
Comarca
6.391
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
169
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
167
Comarca
16.934
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
6.478
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
169
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
91
Comarca
8.639
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
1
Comarca
3.631
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
92
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
76
Comarca
8.295
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
1
Comarca
2.847
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
77
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
334
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
7
Comarca
317
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
12
Comarca
651
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
10
Comarca
4.050
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
78,4
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
0
Comarca
198
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
105
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
92
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
4
Comarca
197
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
49
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-2
Comarca
11
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
59
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-1
Comarca
70
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
369
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
200
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
58
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
311
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
369
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-12
Comarca
4.694
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-7,02
Comarca
22,52
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-9,36
Comarca
1,53
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
2,34
Comarca
20,99
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
165
Comarca
21.009
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
145
Comarca
16.973
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
160
Comarca
17.647
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
91
Comarca
13.379
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
1.532
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
165
Comarca
22.541
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
47
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
46
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
129
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
2
Comarca
247
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
22,2
Comarca
25
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
27,5
Comarca
33,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,9
Comarca
20,2
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
29,4
Comarca
21,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
143
Comarca
13.945
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
84,6
Comarca
83,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
140
Comarca
14.051
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
61,4
Comarca
60,2
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
50
Comarca
47
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
148
Comarca
14.349
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
45
Comarca
6.287
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
32
Comarca
4.595
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
77
Comarca
10.882
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
83
Comarca
11.425
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
295
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
5.885
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
255
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
3.015
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
9.450
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
530
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
240
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
230
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
1.115
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
2.115
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.505
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.855
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.965
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.125
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
9.450
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
6
Comarca
689
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
50
Comarca
5.001
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
687,38
Comarca
867,31
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
24
Comarca
2.268
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
22
Comarca
2.152
Catalunya
775.829

Total

Municipi
46
Comarca
4.420
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
54,4
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
2
Comarca
206,9
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,6
Comarca
59,7
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
3,5
Comarca
515,6
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
64
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
6,1
Comarca
900,6
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
3,7
Comarca
379,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
2,4
Comarca
521,4
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
6,1
Comarca
900,6
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
79
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
51
Comarca
1.243
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
9
Comarca
1.899
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
139
Comarca
11.747
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
288
Comarca
18.672
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
22.566
Comarca
36.922
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
151
Comarca
313
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.545
Comarca
20.918
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
14.235
Comarca
5.537
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.273
Comarca
46.084
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
887
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.273
Comarca
46.971
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.044
Comarca
37.701
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
0
Comarca
340
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
144
Comarca
4.680
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
37
Comarca
2.052
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
36
Comarca
695
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
12
Comarca
481
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
119
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.273
Comarca
46.084
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
53
Comarca
1.711
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
10
Comarca
346
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
664
Comarca
18.274
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
5.324
Catalunya
488.771

Caps de porcins

Municipi
8.746
Comarca
399.045
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
41.010
Comarca
2.437.965
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
4.131
Catalunya
138.400

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
251
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
49
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
33
Comarca
384
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
144
Comarca
13.615
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
23
Comarca
1.733
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
42
Comarca
3.997
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
10
Comarca
1.128
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
219
Comarca
20.473
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,79
Comarca
1,27
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
34,3
Comarca
57,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
54
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
0,01
Comarca
108.975,44
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions