Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El municipi en xifres

Oluges, les

Codi
251522
Comarca
Segarra
Població
166
Superfície
18,95
Densitat
8,8
Altitud
528

Superfície (km²)

Municipi
18,95
Comarca
722,72
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
8,8
Comarca
32,7
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
90
Comarca
12.365
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
76
Comarca
11.236
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
166
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
14
Comarca
3.626
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
92
Comarca
15.778
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
43
Comarca
3.287
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
17
Comarca
910
Catalunya
256.427

Població

Municipi
166
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
10
Comarca
1.877
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
51
Comarca
8.572
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
24
Comarca
1.573
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
343
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
90
Comarca
12.365
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
4
Comarca
1.749
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
41
Comarca
7.206
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
19
Comarca
1.714
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
12
Comarca
567
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
76
Comarca
11.236
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
150
Comarca
15.402
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
5
Comarca
1.625
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
11
Comarca
6.574
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
166
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
163
Comarca
16.963
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
3
Comarca
6.638
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
166
Comarca
23.601
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
88
Comarca
8.671
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
3.694
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
90
Comarca
12.365
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
75
Comarca
8.292
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
1
Comarca
2.944
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
76
Comarca
11.236
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
344
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
7
Comarca
325
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
12
Comarca
669
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
10
Comarca
4.050
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
78,4
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
99
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
115
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
0
Comarca
214
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
105
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
92
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
4
Comarca
197
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
52
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-2
Comarca
11
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
59
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-1
Comarca
70
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
369
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
200
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
58
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
311
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
369
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
4
Comarca
264
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
2,61
Comarca
1,24
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,19
Comarca
-0,31
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
9,8
Comarca
1,55
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
165
Comarca
21.009
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
145
Comarca
16.973
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
160
Comarca
17.647
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
91
Comarca
13.379
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
1.532
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
165
Comarca
22.541
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
47
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
46
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
129
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
2
Comarca
247
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
20,1
Comarca
20,4
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
27,9
Comarca
35,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,4
Comarca
20,6
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
30,5
Comarca
23,9
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
14.248
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
71,3
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
148
Comarca
14.080
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
62,2
Comarca
57,1
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
148
Comarca
13.967
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
71,6
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
75,7
Comarca
69,5
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
144
Comarca
14.185
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
45
Comarca
5.965
Catalunya
1.869.070

Dones

Municipi
30
Comarca
4.275
Catalunya
1.623.205

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
75
Comarca
10.240
Catalunya
3.492.275

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
80
Comarca
10.660
Catalunya
3.644.295

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
310
Catalunya
10.520

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
6.040
Catalunya
462.295

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
260
Catalunya
157.050

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
3.020
Catalunya
2.409.325

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
9.635
Catalunya
3.039.190

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
520
Catalunya
21.285

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
155
Catalunya
36.910

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
210
Catalunya
69.965

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
1.110
Catalunya
431.130

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
20
Comarca
2.000
Catalunya
559.295

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.485
Catalunya
558.015

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.830
Catalunya
739.405

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.955
Catalunya
738.995

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.360
Catalunya
1.002.775

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
9.635
Catalunya
3.039.190

Comptes de cotització

Municipi
5
Comarca
683
Catalunya
247.855

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
48
Comarca
5.109
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
701,48
Comarca
919,23
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
21
Comarca
2.316
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
23
Comarca
2.206
Catalunya
783.019

Total

Municipi
44
Comarca
4.522
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
42,6
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,1
Comarca
174,5
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
41,4
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
2,7
Comarca
445,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,2
Comarca
53,7
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
3,9
Comarca
757,7
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
1,4
Comarca
321,7
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
2,5
Comarca
436,1
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
3,9
Comarca
757,8
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
79
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
51
Comarca
1.243
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
9
Comarca
1.899
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
139
Comarca
11.747
Catalunya
3.863.381

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
114,3
Comarca
87,4
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
287
Comarca
18.702
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
22.652
Comarca
36.853
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
152
Comarca
314
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
18.545
Comarca
20.918
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
14.235
Comarca
5.537
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
1.273
Comarca
46.084
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
887
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
1.273
Comarca
46.971
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.044
Comarca
37.701
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
0
Comarca
340
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
144
Comarca
4.680
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
37
Comarca
2.052
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
36
Comarca
695
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
12
Comarca
481
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
119
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
1.273
Comarca
46.084
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
53
Comarca
1.711
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
10
Comarca
346
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
664
Comarca
18.274
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
5.324
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
1.487
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
8.746
Comarca
399.045
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
41.010
Comarca
2.437.965
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
4.131
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
19
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
89
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
251
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
50
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
33
Comarca
392
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
144
Comarca
13.615
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
23
Comarca
1.733
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
42
Comarca
3.997
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
10
Comarca
1.128
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
219
Comarca
20.473
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,7
Comarca
1,23
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
34,9
Comarca
59,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
62
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
0
Comarca
100.025,53
Catalunya
3.823.878,74