Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SISTEMA DE CITA PRÈVIA AL CADASTRE

Des del moment de la reobertura dels serveis presencials d'atenció al públic, els ciutadans que vulguin acudir a alguna gerència del Cadastre han d'obtenir amb antelació una cita prèvia per poder ser atesos.

DIMECRES 10 JUNY 2020Les corresponents cites prèvies es poden obtenir a través de la Seu Electrònica del Cadastre
(www.sedecatastro.gob.es), o de la Línia Directa del Cadastre (902 37 36 35/91 387 45 50).


L'obtenció d'aquesta cita és imprescindible per a acudir a una gerència del Cadastre a obtenir
informació cadastral, presentar documents o expedients, realitzar consultes, obtenir
notificacions, o realitzar qualsevol altre tràmit relacionat amb el Cadastre.


La implantació d'aquesta mesura resulta imprescindible per garantir el compliment de les
mesures de seguretat dictaminades per les autoritats sanitàries.


D'altra banda, de cara a assegurar l'adequada implantació d'aquest sistema de cita prèvia,
resulta fonamental que sigui coneguda pels ciutadans, professionals i empreses que fan ús del
servei d'atenció presencial al Cadastre, de manera que es remet aquesta comunicació, amb el
prec que se li doni, dins del seu àmbit d'actuació, la major difusió possible.Per a això, adjuntem cartell informatiu que li preguem sigui exposat en lloc visible en la seva
seu.


Des de la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida agraïm la seva col·laboració en aquest
procés de difusió, amb el convenciment que aquesta mesura redundarà en una millora de la
qualitat del servei, en benefici dels seus destinataris.


Lleida, 4 de juny de 2020


LA GERENT TERRITORIAL


Sara Romero Belenchón