Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oberta la convocatòria d'ajuts per a la retirada d'amiant a la construcció

La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència Catalana de Residus, tira endavant aquesta iniciativa que vol fomentar la retirada dels residus que continguin amiant i gestionar-los correctament • El període per presentar sol·licituds finalitzarà, com a màxim, el 30 de novembre de 2020

Imatge d'arxiu
Imatge d'arxiu

DIVENDRES 21 AGOST 2020

Oberta la convocatòria d'ajuts per a la retirada d'amiant a la construcció

La Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència Catalana de Residus, tira endavant aquesta iniciativa que vol fomentar la retirada dels residus que continguin amiant i gestionar-los correctament • El període per presentar sol·licituds finalitzarà, com a màxim, el 30 de novembre de 2020

Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a la retirada d'amiant a la construcció. La iniciativa de la Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència Catalana de Residus, té com a objectiu principal la retirada d'aquests residus i la seva gestió de forma correcta. La finalitat última de la mesura, publicada al DOGC del passat 7 de juliol, és la millora ambiental i la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Es poden beneficiar d'aquestes subvencions els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció i que impulsin la seva retirada, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns. El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2020, o abans en cas d'exhauriment de la dotació pressupostària.

La subvenció per a les despeses econòmiques de la retirada i gestió dels residus d'amiant serà del 100% de les factures presentades amb un màxim de 12.000€. L'import de l'ajut inclou la manipulació i retirada de l'amiant efectuada per les empreses inscrites al Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA), el seu transport, així com la gestió i tractament dels residus d'amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).

No es consideren despeses subvencionables els materials d'obra i de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l'amiant retirat a l'immoble, ni qualsevol element auxiliar necessari per executar-ne la substitució.

Presentació de sol·licituds

  • En cas de persones/entitats publiques, el formulari de sol·licitud juntament amb la documentació prevista, s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l'extranet de les administracions publiques de Catalunya, EACAT, al web http://www.eacat.cat/

  • En el cas d'altres persones físiques o jurídiques, que no siguin administració pública, i comunitats de veïns, les sol·licituds i els altres documents de tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació s'han de presentar mitjançant l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), en els termes que estableix la normativa vigent.

 +INFO: DOGC (pdf)