Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Vols crear el disseny dels gots de la Festa Major? Consulta les bases del concurs de dibuix!!

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Les Oluges, organitza un concurs obert als infants i joves del municipi que vulguin participar-hi, per crear el dibuix del got reutilitzable de les Festes Majors del municipi, d’acord amb les bases següents

DIMECRES 11 MARÇ 2020

1. Poden optar a aquest concurs tots els infants i joves d’entre 3 i 20 anys residents al municipi o que hi estiguin vinculats/des.
2. L’objecte del concurs és crear un dibuix que representi el municipi de les Oluges.
3. Al logo hi ha d’aparèixer escrit LES OLUGES.
4. Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets a tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
5. Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la fotoproducció i la impressió.
6. Els dissenys es podran presentar en suport digital i/o en paper.
7. Els dissenys es presentaran amb un pseudònim i s’hi adjuntarà un sobre tancat que contindrà un full amb el nom i cognoms de l’autor, el telèfon, l’adreça habitual, adreça electrònica i una fotocòpia del DNI.
8. L’autor/a, es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calguin.
9. Només es podran presentar, com a màxim, 2 originals per persona.
10. L’Ajuntament de Les Oluges, passarà a ser propietari legal de l’obra premiada així com del disseny i es reservarà el dret a modificar-ne algun aspecte per adequar-lo a les finalitats que li són assignades. L’Ajuntament de Les Oluges ostentarà, també, els drets de difusió i, en el seu cas, de comercialització del disseny.
11. El dibuix guanyador i tots els que hagin entrat en concurs, podran ser exposats durant dos mesos. Un cop finalitzada l’exposició, els originals s’hauran de retirar en un termini màxim de 30 dies de l’ajuntament. L’Ajuntament no es fa responsable dels dibuixos no retirats en aquest termini i en podrà fer l’ús que estimi convenient.
12. El premis seran:
1r premi: val de 25€ de material escolar i d’oficina a les llibreries Quiosc Papers i més o Cucafera de Cervera. Una activitat per valor de 40€ a convenir amb l’empresa Cervera Aventura. La impressió del dibuix als gots reutilitzables utilitzats a les festes del municipi durant l’any 2020.
2n premi: val de 25€ de material escolar i d’oficina a les llibreries Quiosc Papers i més o Cucafera de Cervera. Visita interpretada a Cervera Muralles, Bruixots i carrerons. Descobreix tots els racons! per a 3 persones, a escollir entre els dies que es realitzi (1 de maig, 20 de setembre o 10 d’octubre del 2020).
3r premi: val de 25€ de material escolar i d’oficina a les llibreries Quiosc Papers i més o Cucafera de Cervera.
Es podrà declarar el premi desert si ho estima oportú.
13. Els originals es podran presentar a l’ajuntament de Les Oluges i/o a l’Oficina Jove de La Segarra (Cervera), a partir del dia 11 de març de 2020 a les 8:00h El termini de presentació s’acaba el dia al 27 de març del 2020 a les 20:00h. L’horari d’atenció de l’Oficina Jove de la Segarra és de dilluns a divendres de 10h a 14:30h i dimecres tarda de 15:30h a 17:30h.
14. Tots els dibuixos que hagin entrat en concurs, seran penjats a la web de l’ajuntament i a Instagram.
15. El jurat es reunirà el dia 30 de març de 2020 i estarà format per: un/a tècnica de l’Oficina Jove de La Segarra, un/a tècnic de l’àrea de comunicació del Consell Comarcal i un/a regidor/a de l’ajuntament del Municipi de Les Oluges. El dia 1 d’abril de 2020 es farà públic els/les guanyadors/es, que podran recollir els premis el dissabte 18 d’abril a les 21:15h al local social Cafè La Unió de les Oluges.
16. La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
Per més informació, podeu informar-vos a l’ajuntament de Les Oluges (973 530 004 i/o ajuntament@oluges.ddl.net) i a l’Oficina Jove de La Segarra (651 996 729 i/o lpipo@ccsegarra.cat).